Wij plaatsen functionele cookies om deze website volledig te laten functioneren. Door middel van analytische cookies meten wij het gebruik van de website. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Via instellingen kunt u toestemming geven voor cookies die wél persoonsgegevens gebruiken. Lees meer over onze cookies in onze privacy policy.
Evaluatie Innovatiebox gepubliceerd

Evaluatie Innovatiebox gepubliceerd

1/2/2016
Evaluatie Innovatiebox gepubliceerd

In februari 2016 is het evaluatierapport over de Innovatiebox periode 2010-2012 gepubliceerd. De belangrijkste punten uit dit rapport zijn:

Bevindingen uit Innovatiebox rapport 2010-2012

De onderzoekers concluderen dat de innovatiebox “doeltreffend en doelmatig” is. M.b.t. de doelstelling het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven verbeteren wordt geconcludeerd dat de innovatiebox bijdraagt aan het behouden en aantrekken van R&D-activiteiten, de daaraan gerelateerde bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Het is aannemelijk dat de innovatiebox daardoor leidt tot meer innovatieve producten en diensten, bijdraagt aan de kwaliteit van bestaande innovatienetwerken en innovatiesystemen en een hogere productiviteit.
Een groot aantal landen in Europa kennen inmiddels een vergelijkbaar regime. Het blijft volgens de onderzoekers van belang om een innovatiebox te hebben, omdat een land zonder dergelijk regime zichzelf op achterstand plaatst ten opzichte van landen met een dergelijk regime.

Een meerderheid van de gebruikers is tevreden over de uitvoering door de Belastingdienst. Met name de mogelijkheid tot vooroverleg wordt gewaardeerd.

Aanbevelingen voor toekomstig gebruik Innovatiebox

De evaluatie bevat enkele aanbevelingen. Onder andere:

  • de S&O-verklaring als toegangsticket voor de innovatiebox behouden en overwegen deze verplicht te stellen. De toegang tot de box via de S&O-verklaring kan overigens niet onverkort in stand blijven voor alle bedrijven als gevolg van afspraken die in het BEPS-project zijn gemaakt over de toegankelijkheid van innovatie- en patentboxen.
  • meer stringente eisen stellen aan de besteding van de belastingvermindering die ondernemingen genieten op basis van de innovatiebox.
  • de complexiteit van de toepassing van de innovatiebox verminderen. De complexiteit is volgens de onderzoekers vooral gelegen in het criterium dat sprake moet zijn van een zelf voortgebracht immaterieel activum en in de verschillende winsttoerekeningsmethoden.

Bron: Evaluatie van de innovatiebox 2010-2012, in opdracht van het Ministerie van Financiën, Publicatienummer 2015.034-1534