Wij plaatsen functionele cookies om deze website volledig te laten functioneren. Door middel van analytische cookies meten wij het gebruik van de website. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Via instellingen kunt u toestemming geven voor cookies die wél persoonsgegevens gebruiken. Lees meer over onze cookies in onze privacy policy.

Belastingvoordeel voor bedrijven met de Innovatiebox

Is uw bedrijf aantoonbaar innovatief? Profiteer dan van een lager belastingtarief op winst uit uw innovatie!
  1. Betaal slechts 9% vennootschapsbelasting in plaats van 19% of 25,8%
  2. Toepasbaar op winsten uit WBSO-projecten en octrooien
  3. Houd meer geld over voor innovatie door minder belasting te betalen
WBSO voor innovatie

De Innovatiebox in 2024

Het fiscale instrument ‘de Innovatiebox’ beloont bedrijven die aantoonbaar innovatief zijn. In 2024 kan op grond van de Innovatiebox een lager effectief belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien. Naast de populaire WBSO subsidie, is de Innovatiebox één van de grootste stimuleringsregelingen vanuit de overheid voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ontdek de Innovatiebox voor uw bedrijf!

Veelgestelde vragen over de Innovatiebox


‍Voor persoonlijk advies, inzicht in uw voordeel en ondersteuning kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Wat is de Innovatiebox?
De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor toepassing van de Innovatiebox. Deze is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien en/of WBSO-projecten. Winsten die in deze tariefbox vallen worden belast tegen een effectief tarief van slechts 9% in plaats van het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting. In 2023 is dit 19% voor de eerste schijf en 25,8% voor de tweede schijf.
Wanneer kan de Innovatiebox worden toegepast?
Bedrijven die winst behalen met innovatieve activiteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven, kunnen de Innovatiebox toepassen.
Hoe werkt het voordeel van de Innovatiebox?
Door gebruik te maken van de Innovatiebox worden winsten uit octrooien en/of WBSO projecten lager belast binnen de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat u als bedrijf binnen de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting minder belasting betaalt over deze winsten. Afhankelijk van de hoogte van deze innovatiewinst kan het voordeel flink oplopen. Bekijk hier rekenvoorbeelden voor een beeld van de financiële impact die de Innovatiebox kan hebben.
Hoe wordt bepaald welke winsten binnen de Innovatiebox vallen?
Alleen innovatiewinsten kunnen binnen de Innovatiebox tegen een lager tarief worden belast. Met innovatiewinsten worden winsten bedoelt die toe te schrijven zijn aan octrooien en/of WBSO projecten. Afhankelijk van het feit of het bedrijf een grote of kleine belastingplichtige is wordt bepaald aan welke voorwaarden de immateriële activa moeten voldoen om in aanmerking te komen. Bij een aanvraag wordt met behulp van een toerekenmethodiek in samenspraak met de Belastingdienst bepaald welke winsten direct toe te schrijven zijn aan de innovatie en dus als innovatiewinst beschouwd worden.