Wij plaatsen functionele cookies om deze website volledig te laten functioneren. Door middel van analytische cookies meten wij het gebruik van de website. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Via instellingen kunt u toestemming geven voor cookies die wél persoonsgegevens gebruiken. Lees meer over onze cookies in onze privacy policy.
De toegankelijkheid van de Innovatiebox verandert

De toegankelijkheid van de Innovatiebox verandert

1/10/2015
De toegankelijkheid van de Innovatiebox verandert

Sinds deze week is er meer bekend over de toekomst van de innovatiebox. De fiscale regeling zal veranderen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is van mening dat Nederland de Innovatieboxregeling te ruim toepast.

Afgelopen maandag 5 oktober heeft de OESO een actieprogramma (BEPS-project) gepresenteerd dat ertoe leidt dat de nieuwe insteek voor de innovatiebox vooral consequenties heeft voor grote ondernemingen en multinationals. Voor deze ondernemingen geven straks alleen patenten (of soortgelijke rechten) nog toegang tot de innovatiebox en verdwijnt een WBSO-verklaring als toegangsticket. Deze inperking is onderdeel van nieuwe regels en afspraken om belastingontwijking te voorkomen.

Mkb gespaard in nieuwe Innovatiebox

Het actieprogramma van de OESO omschrijft welke categorieën immateriële activa in aanmerking kunnen komen voor een innovatiebox. Het gaat hierbij om patenten (octrooien) en om immateriële vaste activa die eenzelfde functie hebben als patenten. Het betreft:

  • patentachtige rechten, zoals kwekersrechten;
  • software beschermd met auteursrechten/copyright;
  • immateriële activa die bruikbaar, vernieuwend en niet voor de hand liggend zijn en gecertificeerd zijn volgens een transparant proces door een onafhankelijke instantie.

De derde categorie geldt alleen voor het mkb. De WBSO-verklaring blijft voor het mkb dus gelden als toegangsticket voor de innovatiebox.

Innovatiebox 2017

De implementatie van het OESO actieprogramma wordt op Prinsjesdag 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden als onderdeel van het Belastingplan 2017. De wijzigingen zouden dan in werking treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

Bron: www.rijksoverheid.nl