Wat is Innovatiebox?

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor de toepassing van de Innovatiebox. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien en/of WBSO-projecten. Voordelen die in deze tariefbox vallen, worden belast tegen een effectief tarief van slechts 9% in plaats van het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting. In 2023 is dit 19% voor de eerste schijf en 25,8% voor de tweede schijf. 

Komt u in aanmerking voor Innovatiebox?

Innovatiebox: wanneer toepasbaar?

De Innovatiebox is in principe toepasbaar voor ieder bedrijf dat aantoonbaar innoveert. Het kan gaan om Research & Development (R&D) maar ook om bijvoorbeeld verbetering van bestaande producten of processen.

Aantonen dat uw bedrijf innovatief is kan middels de WBSO, maar ook via octrooien. Bent u  een grote belastingplichtige dan wordt van u verwacht dat u zowel WBSO als octrooien heeft aangevraagd voor uw ontwikkeling, voor een kleine belastingplichtige volstaat deelname aan de WBSO. Omdat sommige vindingen niet met een octrooi beschermd kunnen worden, worden ook andere toegangstickets toegelaten. Om te bepalen of u grote of kleine belastingplichtige bent, kijkt u naar de cumulatieve omzet en bruto voordelen uit innovatie over de afgelopen 5 boekjaren. Is deze omzet groter dan € 250 miljoen of het brutovoordeel uit innovatie groter dan € 37,5 miljoen, dan bent u grote belastingplichtige.

Als u de Innovatiebox wilt toepassen, is het zaak te overleggen met de Belastingdienst. Centraal staat het maken van praktische afspraken die zowel voor uw bedrijf als de Belastingdienst werkbaar zijn. Natuurlijk zal wel eerst bekeken moeten worden of het gebruik van de Innovatiebox in uw specifieke situatie wel tot financieel voordeel leidt.

Een optimale benutting van de Innovatiebox is niet eenvoudig. Eén van de redenen hiervoor is dat de wetgeving een aantal kernbegrippen zoals “S&O-activum” en “innovatiewinst” niet expliciet gedefinieerd heeft. Overleg met de Belastingdienst is praktisch gezien een noodzakelijke stap. Alvorens een dergelijk overleg aan te gaan is het van belang uw mogelijkheden goed in te schatten.

Voorwaarden Innovatiebox 2023

  • U heeft zelf het immateriële activum ontwikkeld. Hier is een S&O-verklaring voor afgegeven en/of u heeft hiervoor een octrooi verkregen.
  • U heeft zelf het immateriële activum voor eigen rekening en risico ontwikkeld.
  • De winst die u met het activum behaalt is voor ten minste 30% het gevolg van de eigen innovatie.
  • U heeft en houdt het IP van het immateriële activum in bezit.

De Innovatiebox is wettelijk omschreven in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. De volledige wettekst hiervan kunt u hier lezen.

Ontdek uw voordeel uit de Innovatiebox

Voor persoonlijk advies, inzicht in uw voordeel en/of ondersteuning kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten.

Meer weten? Neem contact op!

Neem contact op

& ontdek de mogelijkheden

?